Derhaka seorang isteri online dating rate dating sites

Seperti yang penulis katakan tadi, konsep derhaka hanya wujud apabila termeterainya perjanjian atau waadat di antara Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun. Manakala Oman Fathurahman menerangkan, 16konsep derhaka sebagai Sifat mutlak kekuasaan raja atau penguasa dalam tradisi politik Islam Melayu.Walau bagaimanapun, terdapat banyak definisi yang diberikan mengenai konsep derhaka selaras dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Teuku Iskandar perkataan 13derhaka membawa maksud tidak taat atau 14khianat kepada negara serta bermaksud juga sebagai menentang kekuasaan yang sah. Ini kemudian lebih diperkuat lagi dengan konsep “setia” dan “derhaka”, yang juga menescayakan kemutlakan kekuasaan raja, sehingga rakyat dituntut untuk setia tanpa batas.Jikalau ada seorang raja memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa.

derhaka seorang isteri online dating-41derhaka seorang isteri online dating-4

Konteks ini mengambil taraf perlakuan tertinggi dalam sesebuah organisasi masyarakat.SP Star pula mendefinisikan ‘daulat’ sebagai 11perkataan yang berasal daripada perkataan Arab, “daulah” yang bermaksud “negeri”.Walau bagaimanapun, daulat bermaksud kesucian seseorang raja dan bagi masyarakat melayu, konsep ini menjadi batas pemisah antara raja dengan rakyat biasa.Manakala pihak raja pula bersetuju akan memerintah kerajaan dengan adil dan tidak akan memalukan rakyatnya dengan kata-kata tetapi sebaliknya jika perlu akan dihukum bunuh.Perkara utama yang jelas dalam perjanjian ini ialah tentang balasan yang diterima oleh kedua – dua pihak sekiranya melanggar perjanjian tersebut. Azahari Ismail menerangkan bahawa 15derhaka terbahagi kepada dua dimensi iaitu menghina, sabotaj, sudah pandai tetapi tidak menyedarkan atau mengambil tindakan terhadap seseorang yang terpesong atau dengan kata lain tidak membimbing untuk membaikinya.

Leave a Reply